סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף מאפשר להעביר זכות במקרקעין לאיגוד בתמורה להקצאת מניות בלבד, בפטור ממס (דחיית מס), בכפוף לתנאים הבאים:

1. ההעברה נעשתה בתמורה להקצאת מניות בלבד.

2. ההעברה הינה לאיגוד מקרקעין או לאיגוד שהפך להיות איגוד מקרקעין מיד לאחר ההעברה.

3. ההחזקות בזכות המועברת זהות להחזקות באיגוד – כלומר, אותם בעלי זכויות ובאותו שיעור החזקות.

4. ייעוד הזכות המועברת לא שונה למלאי עסקי.

5. הקצאת הזכויות נעשתה לפי יחסי השווי.

כמפורט לעיל, סעיף 70 לא מטיל מגבלות ברמת ההחזקות בחברה אליה הועבר הנכס או ברמת החברה ביחס להחזקה בנכס, בשונה מסעיפי 104 לפקודה.

מנגד, הסעיף לא קובע הקלה ביחס למס הרכישה, כלומר, ישולם מס רכישה מלא. זאת, בשונה מסעיפי 104א/ב לפקודה המאפשרים העברת זכות במקרקעין במס רכישה מופחת של 0.5%.